dekorace dekorace
MŠ Kamarád, logo Domů - o nás Školní vzdělávací program Co ve školce děláme Aktivity pro rodiče Program na měsíc Třídy naší školky Aktuality Foto galerie Centrální web příspěvkové organizace

Aktuality

Důležité informace pro rodiče

Od 11.5.2020 jsou zákoní zástupci povinni podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a Seznam osob s rizikovými faktory.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

čestné prohlášení ke stažení

Informace pro všechny rodiče našich dětí

Pravidla pro fungování našich mateřských škol od 11.5.2020:

 • od 11.5.2020 se mohou vzdělávat všechny děti povinně předškolní,

 • pondělí 11. 5. mohou pokračovat v docházce i deti pracujících rodičů,

 • od 18.5.2020 se mohou vzdělávat všechny ostatní děti bez omezení,

 • nošení roušek pro děti ve vnitřních a vnějších prostorech školy (budova školy a zahrada školy) není podmínkou,

 • dezinfekce rukou bude v každé třídě k dispozici. Bude umístěna a používána s ohledem na bezpečnost dětí.

                    Mgr. Monika Mejtová,ředitelka školy
  

Důležité informace pro rodiče

Mateřské školy jsou od 16.3.2020 otevřeny v omezeném provozu pro děti, jejichž rodiče pracují a nemají možnost jiného hlídání. Totéž se vztahuje na děti v povinně předškolním vzdělávání.

Informace pro zákonné zástupce

Informace pro zákonné zástupce - v souvislosti s přibývajícími potvrzenými případy nákazy koronvirem je nutné dodržovat zvýšenou hygienu dětí i dospělých. Lidé, kteří se vracejí ze zahraničí, nebo přišli do styku s osobami, které se pohybovali mimo území ČR, případně mají souvislost s osobou prokazující nákazu, musí kontaktovat svého lékaře nebo krajskou hygienickou stanici, kde jim bude sdělena informace o dalším postupu.

Karneval v MŠ

Ve středu 19. 2. 2020 proběhl již tradičně v MŠ Kamarád v ulici Stránského dětský karneval. Tento rok si pro děti připravily studentky 3. ročníku Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích zábavný program ,,Kouzelník a zvířátka“. Děti si užily kouzelnické představení, dále předvedly své karnevalové převlek a společně si zatančily a zazpívaly. Poté si učitelé v jednotlivých třídách zahráli s dětmi různé hry a soutěže. Děti si celé dopoledne v maskách užily a odnesly si mnoho hezkých zážitků.

Charitativní akce

Dne 13. 11. 2019 proběhla v MŠ Kamarád vánoční charitativní dílna na podporu sdružení Rett Comunitty. Dílny se zúčastnily maminky dětí z naší školky, přátelé školy, studentky SPgHS a letos také paní učitelky ze Z3 Na Valech. Účast byla velmi hojná. Společně jsme vyrobili mnoho dárků – malé stromečky, korkové ozdoby – sobíky, plstěné ozdobné koule na stromeček a klíčenky. Dárky byly již předány zástupcům sdružení a budou prodány na vánočním jarmarku v Toulcově Dvoře, výtěžek je věnován sdružení Rett Comunitty a rodinám postižených dětí. Děkujeme všem, kteří se letos zúčastnili, společně s námi si užili pěkné odpoledne a pomohli jsme postiženým dětem a jejich rodinám.

Podzimní rej skřítků

Stalo se již tradicí, že se v září děti z MŠ Kamarád ve Stránského ulici těší na celoškolní program - ,,Podzimní rej skřítků“. Ne jinak tomu bylo i letos. Ve čtvrtek 26. 9. 2019 rodiče dětem připravili krásné převleky lesních, lučních nebo zahradních skřítků a víl. Protože rádi tvoříme z darů přírody, zhotovili jsme si na školní zahradě společnými silami tzv. smyslový chodníček, do kterého jsme umístili velké a malé šišky, kaštany, kameny a kamínky, písek i korkové špunty. Děti si společně zazpívaly a hravě přivítaly podzim.

Zahájení školního roku v MŠ Kamarád

Prázdniny utekly jako voda a začal nám nový školní rok. Chtěli jsme ho zahájit jako každý rok slavnostně, tedy pohádkou. Ve čtvrtek 5. 9. 2019 k nám do MŠ Kamarád přijelo maňáskové divadlo Šikulka, které nám zahrálo tři pohádky. První pohádka se jmenovala O líném zajíčkovi, který nechtěl nic dělat. Po skončení pohádky si děti zacvičily protahovací cviky, aby zvládly další pohádky. Druhá pohádka nesla název Matýsek a písmenka. Matýsek se o prázdninách u babičky a dědečka učil písmenka, aby se mu kamarádi neposmívali. Po skončení druhé pohádky si děti poslechly písničku, kterou si pak společně zazpívaly panence ve třetí pohádce Prasátko a kouzelná slovíčka. Prasátko zjistilo, že při hledání nových kamarádů mu pomůžou kouzelná slovíčka, jako například děkuju nebo prosím. Děti si pohádky užily a zahájily tím zvesela nový školní rok.

Celoškolní výlet za Hurvínkem

Ve středu 29. 5. 2019 se MŠ Kamarád ve Stránského ulici vydala na celoškolní výlet do Divadla Spejbla a Hurvínka. Cesta autobusem probíhala bez problémů a děti se celou cestu ptaly ,,Už tam budeme?“. Zkrátka se už nemohly dočkat, až dorazíme do Prahy. Po příjezdu do divadla se děti občerstvily a pak už nastal čas na pohádku. Představení s názvem ,,Hurvínek mezi osly“ vyprávělo o Hurvínkovi, který nechtěl chodit do školy a raději šel s oslem Hýkálkem do světa, až došli do města Oslov. Ve městě se pomocí kouzel zlého krále stal oslem a byl moc smutný. Spejbl, Mánička a psí kamarád Žeryk se ovšem vydali na záchrannou výpravu a Hurvínka zachránili. Dětem se pohádka velmi líbila a odměnily ji velkým potleskem. Cestou domů si děti plné zážitků v autobuse odpočinuly a odpoledne si nakreslily pěkné obrázky hlavních pohádkových hrdinů.

Sportovní olympiáda v MŠ Kamarád

V pátek 31. 5. 2019 se v MŠ Stránského uskutečnila celoškolní sportovní olympiáda. Pozvání přijala trenérka Bára Cankářová z projektu Škola v pohybu. Pod vedením učitelů a trenérky Báry si děti na sedmi stanovištích postupně po skupinkách procvičily shazování kuželek basketbalovým míčem - bowling, soutěž v předávání kruhů, skákání v pytli, hod míčem do obruče, „pejskový slalom“, přetahování lanem a rybolov. Na závěr se děti jako správní sportovci seřadily na nástup a společně si zavolaly HURÁ! Nechyběla ani fotka na památku. Dětem se všechna stanoviště líbila a byly z dopoledne nadšené. Užili jsme si prima sportovní dopoledne plné pohybu v dobré náladě a budeme se těšit na další spolupráci s trenérkou Bárou.

MŠ Kamarád slavil Den matek

Na čtvrtek 16. 5. 2019 jsme plánovali v MŠ Stránského besídku, na kterou jsme se všichni společně velmi připravovali. Těšili jsme se, že ji uskutečníme na školní zahradě. Počasí nám však nepřálo, proto jsme využili mimořádné nabídky zorganizovat ji v tělocvičně Kalich Areny. Zde jsme se sešli s rodiči, prarodiči, sourozenci a přáteli školy, abychom oslavili svátek – Den matek. Po přivítání maminek i ostatních hostů, všechny děti, učitelé i asistenti pedagoga společně zahráli představení „Tak jde čas…“, které bylo plné zpěvu, tance i legrace. Děti s chutí předvedly maminkám, co se naučily a diváci je za to odměnili velkým potleskem. Na závěr děti předaly svým maminkám krásné dárečky a přáníčka, které samy vytvořily. Touto besídkou chtěly děti rodičům poděkovat za jejich lásku, starostlivost a péči, kterou od nich dostávají.

Vítání jara

V pondělí 8. 4. 2019 jsme na naší školní zahradě přivítali jaro trochu netradičně. Naše mateřská škola se zapojila do úklidové akce ,,Ukliďme si Česko“, která probíhala na území celé České republiky. A tak i děti z naší mateřské školy společně s učiteli a rodiči uklidili školní zahradu, aby potom s jarní královnou přivítali jaro a zazpívali sluníčku. Děti byly pilné a šikovné, zahrádku uklidily, odpad se skřítkem Třídílkem roztřídily do pytlů a nakonec zahrádku vyzdobily jarními kytičkami. Jarní královna je za to odměnila a společně jsme prožili krásné sluníčkové dopoledne.

1. Plyšový útulek u nás v MŠ

Ve středu 20.3.2019 pozvala naše MŠ Kamarád ve Stránského ulici paní Káču Čtvrtníčkovou a Dr. DO z 1. Plyšového útulku z.s., aby jim děti předaly dárky a plyšáky, které formou dobrovolné sbírky přinesly.Kromě plyšových pejsků přivezla paní Káča i dva živé psy – Alberta a Quida, kteří byli zachráněni z množírny psů. Děti měly možnost živé pejsky si pohladit. Potom paní Káča společně s Dr. DO dětem představila krátce projekt 1. Plyšového útulku. Poté si z každé třídy jeden zástupce vylosoval na papírku jméno plyšového pejska, kterého si adoptovaly do své třídy - buď Barnabáše, Honzíka, Kryšpína nebo Huga a podepsaly vlastnoručně adopční listiny. Jsme rádi, že se děti učí pomáhat zvířatům a zajímají se o osudy těch zvířátek, která neměla v životě tolik štěstí.

Karneval v MŠ

Ve středu 27. 2. se z naší mateřské školy Kamarád ozývalo karnevalové veselí. Děti a učitelé se proměnili na pohádkové bytosti, zvířátka a další postavy z kouzelného světa dětských pohádek. Po svačině se děti ze všech tříd sešly v 1. třídě, kde si pro děti paní učitelky připravily zábavnou scénku v převlecích klaunů Norberta, Otylky a Alfréda. Jejich kouskům se musel smát každý. Děti společně zazpívaly, zatančily a předvedly své hezké kostýmy, které ji připravily hodné maminky. Potom se rozešly do svých tříd, kde karnevalový rej pokračoval. Nakonec dostaly jako odměnu a vzpomínku pěknou karnevalovou placku na tričko.

Škola v pohybu

V pátek 25. 1. 2019 jsme s dětmi z 1. třídy cvičili v tělocvičně Kalich Areny pod vedením trenérky z Fotbalové asociace České republiky Bárou Cankářovou v rámci projektu Škola v pohybu. Přijel i grassroots manažer Jan Štefko, který cvičení uvedl a představil projekt ostatním paní učitelkám, které přišli v rámci organizace na setkání učitelek. Poté začalo samotné cvičení pohybovou hrou ,,Jedovaté stromy“, při které si děti procvičily orientaci v prostoru a základní barvy. Dále děti zdolávaly překážkovou dráhu, při které si mohly vybrat, jaké překážky chtějí zdolávat. Na závěr děti házely molitanové míče na pohyblivý cíl – papírová krabice, kterou nosila samotná trenérka. Děti i paní učitelky byly z cvičení nadšené a určitě jsme možnost ukázky nevyužili naposledy.

Výtvarná soutěž ,,Staročeské Vánoce“

Koncem listopadu se zapojily děti Mateřské školy Kamarád v ulici Stránského do výtvarné rukodělné soutěže DDM Rozmarýn na téma ,,Staročeské Vánoce“. Velké překvapení čekalo na děti 4. třídy, když navštívily vánoční jarmark v Domově dětí a mládeže Rozmarýn, neboť se umístily na 1. místě v kategorii – „Děti MŠ“. Gratulujeme dětem ke krásnému umístění, jsme na ně moc pyšní.

TECHDAYS

Ve středu 3.10.2018 předškolní děti z naší MŠ navštívily na litoměřickém výstavišti veletrh TECHDAYS, který je zaměřen na podporu technického vzdělávání dětí a mládeže. Letos proběhl již třetí ročník. Předškolní děti zde měly možnost shlédnout zajímavé činnosti, které zde prezentoval Technický klub mládeže při Domu dětí a mládeže Rozmarýn. Děti zaujaly modely letadel a vláčků, roboti a různé stavby z lega, vyzkoušely si virtuální létání letadlem a seznámily se s některými řemesly a praktickými ukázkami z nich. Dětem se veletrh velmi líbil, vzbudil jejich zájem a ukázal, že techniky se není třeba bát.

Podzimní rej skřítků

Letošní léto bylo krásné a horké, ale bohužel i vše krásné má svůj konec. S létem jsme se rozloučili při celoškolním programu Podzimní rej skřítků dne 26. 9. 2018 na školní zahradě. Léto jako by nám chtělo poděkovat – poslalo ještě pár slunečních paprsků. Takže si děti i rodiče slavnostní dopoledne náležitě užili. Děti si od rána plnily zajímavé úkoly ve třídách, potom program pokračoval na školní zahradě, kde jsme si společně zazpívaly píseň ,,Jaro, léto, podzim zima“. Každá třída představila svého skřítka a zarecitovala básničku nebo zazpívala písničku. Poté děti předvedly své kostýmy ostatním kamarádům. Na závěr dostaly malou odměnu, ochutnaly levandulovou limonádu a zamávaly na rozloučenou létu. Poděkování patří všem maminkám, které připravily pro své děti krásné převleky.

Zahájení školního roku v MŠ Kamarád

V pondělí 3. 9. 2018 jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Úvodního slova se ujala vedoucí MŠ Jindra Kontrová, která přivítala všechny děti a zejména nové kamarády, kteří přišli do naší školky poprvé. Paní učitelky a pan učitel zahráli dětem veselou pohádku ,,O Červené Karkulce“ a společně si s dětmi zazpívali pro radost. Chtěli bychom popřát všem našim dětem a jejich rodičům, aby se jim v naší mateřské škole líbilo, aby k nám rádi chodili a bylo jim s námi dobře.

Poděkování

Mateřská škola Litoměřice p.o., pracoviště Stránského 22, děkují za opravu zahradního domku společnosti GERHARD HOREJSEK a spol., s.r.o. – jednatelé Gerhard Horejsek a René Horejsek, Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1.

Zahradní domek v naší mateřské škole byl již velmi zchátralý, proto jsme uvítali pomoc ze strany této firmy. Zvláště v tomto období jsme přijali opravený domeček jako hezký vánoční dárek, který velmi zlepšil prostředí naší školní zahrady.

Jindra Kontrová, vedoucí MŠ

| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.0 | Statistiky |