dekorace dekorace
MŠ Kamarád, logo Domů - o nás Školní vzdělávací program Co ve školce děláme Aktivity pro rodiče Program na měsíc Třídy naší školky Aktuality Foto galerie Centrální web příspěvkové organizace

Aktuality

Důležité oznámení o uzavření MŠ

Vážení rodičové,

využijeme prázdninových dní, jako mají školy, k uzavření všech provozů Mateřské školy Litoměřice. Jedná se o čtyři pracovní dny, 26., 27., 29. a 30.19.2020. Uzavřeno bude z provozních důvodů. V tyto dny budou děti osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání.

Přeji Vám i Vašim blízkým hodně zdraví a sílu v této době a děkuji za spolupráci a pochopení.

Mgr. Monika Mejtová, ředitelka školy

Důležité oznámení o uzavření MŠ

Vážení rodičové, využijeme prázdninových dní, jako mají školy, k uzavření všech provozů Mateřské školy Litoměřice. Jedná se o čtyři pracovní dny, 26., 27., 29. a 30.19.2020. Uzavřeno bude z provozních důvodů. V tyto dny budou děti osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání.

Přeji Vám i Vašim blízkým hodně zdraví a sílu v této době a děkuji za spolupráci a pochopení.

Mgr. Monika Mejtová, ředitelka školy

Důležité informace pro rodiče

V souvislosti s uzavíráním mateřských škol v jiných obcích, kde se vyskytl koronavir, KHS doporučuje:

1 omezit shlukování dospělých osob v mateřské škole včetně rodičů a doprovodných osob dětí,

2 často větrat budovu školy, s dětmi pobývat co nejvíce venku, dezinfikovat pravidelně povrchy,

3 dodržovat opatření – dezinfekce rukou při příchodu, nošení roušek, dodržovat odstupy,

4 při příznacích např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod. kontaktovat svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Dále pak po dobu vyhlášení nouzového stavu nebudou na našich mateřských školách probíhat hromadně školní a třídní kulturní akce.

I v řadách našich zaměstnanců Mateřské školy Litoměřice, jejich rodinných příslušníků, včetně vás rodičů a vašich rodinných příslušníků, se objevily, zatím ojedinělé, případy nákazy koronavirem.

Opatření, která jsou nastavena, vydáváme dle pokynů Krajské hygienické stanice.

Tato opatření budou dodržována ve všech našich mateřských školách.

                      vedení mateřské školy Litoměřice

Důležité upozornění pro rodiče

Od 10.9.2020 ve vnitřních prostorách školy je nutno nosit roušku. Děti a pedagogové mít nemusí. (nařízení MZ)

Vedení školy

Karneval v MŠ

Ve středu 19. 2. 2020 proběhl již tradičně v MŠ Kamarád v ulici Stránského dětský karneval. Tento rok si pro děti připravily studentky 3. ročníku Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích zábavný program ,,Kouzelník a zvířátka“. Děti si užily kouzelnické představení, dále předvedly své karnevalové převlek a společně si zatančily a zazpívaly. Poté si učitelé v jednotlivých třídách zahráli s dětmi různé hry a soutěže. Děti si celé dopoledne v maskách užily a odnesly si mnoho hezkých zážitků.

Charitativní akce

Dne 13. 11. 2019 proběhla v MŠ Kamarád vánoční charitativní dílna na podporu sdružení Rett Comunitty. Dílny se zúčastnily maminky dětí z naší školky, přátelé školy, studentky SPgHS a letos také paní učitelky ze Z3 Na Valech. Účast byla velmi hojná. Společně jsme vyrobili mnoho dárků – malé stromečky, korkové ozdoby – sobíky, plstěné ozdobné koule na stromeček a klíčenky. Dárky byly již předány zástupcům sdružení a budou prodány na vánočním jarmarku v Toulcově Dvoře, výtěžek je věnován sdružení Rett Comunitty a rodinám postižených dětí. Děkujeme všem, kteří se letos zúčastnili, společně s námi si užili pěkné odpoledne a pomohli jsme postiženým dětem a jejich rodinám.

Podzimní rej skřítků

Stalo se již tradicí, že se v září děti z MŠ Kamarád ve Stránského ulici těší na celoškolní program - ,,Podzimní rej skřítků“. Ne jinak tomu bylo i letos. Ve čtvrtek 26. 9. 2019 rodiče dětem připravili krásné převleky lesních, lučních nebo zahradních skřítků a víl. Protože rádi tvoříme z darů přírody, zhotovili jsme si na školní zahradě společnými silami tzv. smyslový chodníček, do kterého jsme umístili velké a malé šišky, kaštany, kameny a kamínky, písek i korkové špunty. Děti si společně zazpívaly a hravě přivítaly podzim.

Poděkování

Mateřská škola Litoměřice p.o., pracoviště Stránského 22, děkují za opravu zahradního domku společnosti GERHARD HOREJSEK a spol., s.r.o. – jednatelé Gerhard Horejsek a René Horejsek, Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1.

Zahradní domek v naší mateřské škole byl již velmi zchátralý, proto jsme uvítali pomoc ze strany této firmy. Zvláště v tomto období jsme přijali opravený domeček jako hezký vánoční dárek, který velmi zlepšil prostředí naší školní zahrady.

Jindra Kontrová, vedoucí MŠ

| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.0 | Statistiky |