dekorace dekorace
MŠ Kamarád, logo Domů - o nás Školní vzdělávací program Co ve školce děláme Aktivity pro rodiče Program na měsíc Třídy naší školky Aktuality Foto galerie Centrální web příspěvkové organizace

Aktuality

Důležité informace pro rodiče

Vážení rodiče, od 1. 3. 2021, dle USNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200, jsou všechna pracoviště Mateřské školy Litoměřice uzavřena.

Dle USNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, ze dne 26. února 2021 č. 212 o přijetí krizového opatření, mohou, od 1. 3. 2021, do své kmenové mateřské školy přivést své děti pouze:

  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,

-zaměstnanci obecní policie,

-zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

-zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

-zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

-sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

-sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

-zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

-zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

-zaměstnanci Finanční správy České republiky,

-příslušníky ozbrojených sil,

-zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

-pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, (to znamená, kteří zabezpečují péči žáků ve škole U Stadionu a našich mateřských škol Mateřské školy Litoměřice),

-zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

-zaměstnanci zařízení školního stravování,

-zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

-zaměstnanci České pošty, s. p,

-zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností, zařazení do městského úřadu nebo magistrátu obce s rozšířenou působností,

-zaměstnanci a soudci Krajského soudu v Ústí nad Labem a okresních soudů v jeho působnosti na území Ústeckého kraje,

-zaměstnanci a státní zástupci Krajského státního zastupitelství a okresních státních zastupitelství v jeho působnosti na území Ústeckého kraje.

Mgr. Monika Mejtová, ředitelka školy

Karneval v MŠ

Ve středu 19. 2. 2020 proběhl již tradičně v MŠ Kamarád v ulici Stránského dětský karneval. Tento rok si pro děti připravily studentky 3. ročníku Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích zábavný program ,,Kouzelník a zvířátka“. Děti si užily kouzelnické představení, dále předvedly své karnevalové převlek a společně si zatančily a zazpívaly. Poté si učitelé v jednotlivých třídách zahráli s dětmi různé hry a soutěže. Děti si celé dopoledne v maskách užily a odnesly si mnoho hezkých zážitků.

Charitativní akce

Dne 13. 11. 2019 proběhla v MŠ Kamarád vánoční charitativní dílna na podporu sdružení Rett Comunitty. Dílny se zúčastnily maminky dětí z naší školky, přátelé školy, studentky SPgHS a letos také paní učitelky ze Z3 Na Valech. Účast byla velmi hojná. Společně jsme vyrobili mnoho dárků – malé stromečky, korkové ozdoby – sobíky, plstěné ozdobné koule na stromeček a klíčenky. Dárky byly již předány zástupcům sdružení a budou prodány na vánočním jarmarku v Toulcově Dvoře, výtěžek je věnován sdružení Rett Comunitty a rodinám postižených dětí. Děkujeme všem, kteří se letos zúčastnili, společně s námi si užili pěkné odpoledne a pomohli jsme postiženým dětem a jejich rodinám.

Poděkování

Mateřská škola Litoměřice p.o., pracoviště Stránského 22, děkují za opravu zahradního domku společnosti GERHARD HOREJSEK a spol., s.r.o. – jednatelé Gerhard Horejsek a René Horejsek, Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1.

Zahradní domek v naší mateřské škole byl již velmi zchátralý, proto jsme uvítali pomoc ze strany této firmy. Zvláště v tomto období jsme přijali opravený domeček jako hezký vánoční dárek, který velmi zlepšil prostředí naší školní zahrady.

Jindra Kontrová, vedoucí MŠ

| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.0 | Statistiky |