dekorace dekorace
MŠ Kamarád, logo Domů - o nás Školní vzdělávací program Co ve školce děláme Aktivity pro rodiče Program na měsíc Třídy naší školky Aktuality Foto galerie Centrální web příspěvkové organizace

Co nabízíme rodičům

Činnosti pro rodiče Rodiče v mateřské škole Kamarád Litoměřice

Klub rodičů - pravidelná setkání maminek s dětmi a učitelek 1.třídy
setkání pedagogů s rodiči dětí v rámci třídy nebo školy, např. na odborné téma nebo jako tvůrčí dílny – společně s dětmi. Každoročně učitelky 4. třídy připravují besedu o logopedické prevenci. Uvítáme návrhy rodičů, se kterými odborníky by se chtěli setkat.
Anketní schránka
prostřednictvím této schránky přijímáme názory, návrhy, připomínky a podněty ze strany rodičů. Schránka je vyvěšena na stálém místě na hlavní chodbě. S amozřejmě rády využijeme i osobního sdělení.
Rodičovská knihovna
rodičům je k dispozici knihovna, kde si mohou zapůjčit literaturu zabývající se problematikou výchovy dětí.
Školní časopis Kamarád
Rodiče v mateřské škole Kamarád Litoměřice škola dbá na informovanost rodičů o všech činnostech. Pro rodiče a děti připravujeme školní časopis Kamarád na každý měsíc.
Fotokronika
průběžně dokumentujeme život dětí v mateřské škole po jednotlivých školních letech, rády poskytneme zapůjčení.
Informační leták
zde je vytištěn průřez celoročních akcí a aktivit, je k dispozici pro všechny rodiče vždy na začátku školního roku.
Přehled aktuálních pravidelných aktivit je vyvěšen pro rodiče v jednotlivých šatnách – Týdenní organizační program.
Přehled akcí na příslušný měsíc
je zveřejněn na hlavní chodbě na nástěnce.
Charitativní setkání
Pomoc rodičů a dětí naší MŠ při charitativní činnosti pro o.s. RETT COMMUNITY ČR. Společně vytvářejí dárky pro charitativní bazary této organizace.

V průběhu roku se připravují různé akce – soutěže, přehlídky, zábavná dopoledne nebo odpoledne s aktivní účastí rodičů a jejich dětí, mladších sourozenců

Program pro děti a rodiče

1. školní den
Slavnostní zahájení školního roku pohádkou pro děti.
Září – říjen
Zábavný program pro děti na školní zahradě „Podzimní rej skřítků“(uvítání podzimu).
Prosinec
Mikulášská nadílka pro děti a Vánoční besídka dětí pro rodiče.
Únor
Dětský karneval v maskách a převlecích.
Březen – duben
Program na školní zahradě „Vítání jara“.
Květen
Besídka pro rodiče ke Dni matek, sportovní turnaje s ostatními MŠ – Koloběžkiáda, Sportovní olympiáda.
Jarní zpívánky - hudebně-zábavné odpoledne pro rodiče a děti v naší MŠ.
Červen
Zábavný program na školní zahradě k MDD, dárky pro děti, šachový turnaj se zástupci Litoměřické šachové školy a za účasti rodičů, rozloučení se školáky a jejich rodiči v mateřské škole.
Další zábavné pořady pro děti a rodiče v MŠ
Např.sokolnice s dravými ptáky, návštěva kouzelníka, divadla, hudebně zábavné pořady apod.
Školní výlety
2 – 3x do roka organizujeme pro děti výlet, zpravidla vybíráme program, který navazuje na téma školního vzdělávacího programu.

Rodič - dobrovolný asistent

Rodiče se mohou v rámci projektu Začít spolu po domluvě s učitelkou zapojit ve třídě v roli tzv.dobrovolných asistentů. Mohou s dětmi pracovat v nějakém centru, předávat jim své dovednosti, zkušenosti nebo donést z domova nějaký zajímavý předmět nebo věc jako ukázku k danému tématu. Nebo si s dětmi a jejich kamarády mohou přijít jen tak pohrát. Dobře se zapojují např. tatínkové v centru Dílna, maminky v centru Domácnost. Některé maminky předávají dětem své výtvarné dovednosti nebo nápady pro tvořivou činnost v centru Ateliér.

Jsou to vždy pěkné chvilky posilující dobrou spolupráci rodiny s mateřskou školou. Rodiče jsou vždy velmi vítáni a děti jejich účast přijímají s povděkem.

| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.0 | Statistiky |