dekorace dekorace
MŠ Kamarád, logo Domů - o nás Školní vzdělávací program Co ve školce děláme Aktivity pro rodiče Program na měsíc Třídy naší školky Aktuality Foto galerie Centrální web příspěvkové organizace

Školní vzdělávací program

Křížem krážem letem, celým dětským světem

ilustrace, letadlo Vzdělávání dětí probíhá formou celoročního projektu „Křížem, krážem, letem, celým dětským světem“. Ten je složen z jednotlivých oblastí – deseti témat, které nastiňují stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky. Všechny oblasti se prolínají do přirozeného vzdělávacího procesu. Víme, že první roky v životě dítěte jsou velice senzitivní a jejich smysluplné prožití má dalekosáhlý význam pro celý život. Všechno, co dítě v tomto věku prožije a ze svého okolí převezme, je trvalé. Všechny tyto základní zkušenosti dítě jednou zhodnotí a uplatní.

Školní vzdělávací program je dostupný všem rodičům k nahlédnutí na nástěnce na hlavní chodbě.

Na co se těšíme?

V průběhu školního roku navštěvujeme různá další pracoviště, která přispívají ke vzdělávání dětí.

Ekologické centrum SEVER
celoroční program pro děti 3. a 4.třídy
Knihovna K.H. Máchy
návštěva dětí 2.- 4.třídy v dětském oddělení
Předplavecký výcvik
každoročně pro děti předškolního věku (5 - 7 let).
Kalich Aréna
bruslení nejstarších dětí, saunování a cvičení v tělocvičně.
Galerie
pravidelné návštěvy vzdělávacích programů, prohlídka Naivního umění.
Solná jeskyně
návštěvy dětí 1.třídy v období podzim - jaro.
Divadlo K.H.Máchy
návštěva dětských představení.
Kino Máj
promítání pohádek pro všechny děti MŠ
Muzeum
občasné návštěvy výstav, seznámení se starou architekturou, z minulostí.

Mezi další pravidelné činnosti, které zařazujeme do programu školy patří:

Logopedická činnost
péče pro děti s vadou řeči již od 3 let (logopedická prevence), starší děti mohou být zařazeny do třídy s upraveným vzdělávacím programem pro děti s vadami řeči, dětem ve 3. třídě je poskytována logopedická péče za přítomnosti rodičů v odpoledních hodinách.
Primární prevence sociálně patologických jevů
tento program je zpracován do pohádek a příběhů pro děti, které učitelky jednou do měsíce hrají jako maňáskovou scénku. Příběh v sobě nese poučení z oblasti výchovy ke zdraví - osobní hygieny, výživy, pohybových aktivit dále sexuální výchovy, výchovy sociálních dovedností – neotvírat nikomu dveře, neodcházet s cizím člověkem apod. Seznamujeme děti též prostřednictvím příběhů s telefonními čísly pro případ ohrožení – 150, 155, 156, 158.
Seznamování s anglickým jazykem
Děti jsou seznamovány s anglickým jazykem ve 2. a 3. třídě pod vedením učitelů.
Seznamování se šachy
Děti se seznamují s hrou šachy pod názvem „Šachový slabikář“ ve 3. třídě pod vedením učitelky Ireny Černíkové v odpoledních hodinách. Během hry mají děti k dispozici velké zahradní šachy, které využívají při hře jak venku, tak ve třídě.
| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.0 | Statistiky |